Již po 1,5 roce činnosti patřily mezi zákazníky SafeInco, Ltd. dnes již známe značky, jako jsou:
 • Dobročinnost (pravidelné příspěvky do Světového fondu dětí a do regionálních dětských ústavů)
 • Boj se znečišťováním životního prostředí (veškerá administrativa společnosti je vedena v elektronické formě
  do té míry, jak je to jen možné při mezinárodní obchodní činnosti)
 • Osobní odpovědnost před investory (uvědomujeme si, že investice jsou nevyhnutelně spojeny s riziky i na
  vysoce výnosných trzích a nedopouštíme, aby podíl kapitálu investorů přesahoval naše vlastní kapitály, uměle
  omezujeme je na 90%, čímž zajišťujeme investorům návrat vložených prostředků a dividend na požádání nebo
  podle splátkového kalendáře v závislosti na znění uzavřené smlouvy)
 • Rozvoji a šíření komunikačních a investičních možností pomocí internetu
 • Finanční podpoře laboratoří a start-upů zaměřených na nanotechnologie, technologie šetřící energii,
  technologie bezpečné výroby
 • Účasti na přímém dobročinném financování dětské počítačové výbavy pro třídy, kursy a školy v 18 zemích světa
 • Měsíčně losujeme mezi našimi soukromými zákazníky cenné dárky
 • Naši investoři již vyhráli 107 smartfonů, 86 notebooků, 58 tabletů,
  22 auta luxusní třídy, 3 nemovitosti v Čechách, 1 vilu v Turecku,
  1 byt ve Francií, 1 penthouse v !!! Las-Vegas !!!
Detailní výkazy najdete v kapitole Výkazy losování.        
Požádejte o program loajality pro zákazníky a partnery, pokud chcete využít naších
poradenských služeb nebo máte obchodní nabídku, která nezapadá do rámce uvedeného na internetové stránce